92% firm produkcyjnych wdraża lub eksperymentuje z Industrial Metaverse

Deloitte i Manufacturing Leadership Council przeprowadzili ankietę wśród kadry kierowniczej firm zajmujących się produkcją przemysłową. Wynika z niej, że ten sektor znajduje się w fazie przejścia do metaświata.

Badanie „Exploring the Metaverse” wykazało, że 92% producentów wdraża lub eksperymentuje przynajmniej z jedną metodą użycia przemysłowego metaverse. Natomiast większość analizowanych firm korzysta z sześciu lub więcej rozwiązań, jakie oferuje metaświat.

Idustrial Metaverse zwiększy zyski

Spośród ankietowanych, aż 74% respondentów uważa, że metaverse pomoże ich firmom zwiększyć zyski. Natomiast 55% spodziewa się, że wirtualne technologie obniżą koszty działalności.

W badaniu zidentyfikowano cztery główne „ekosystemy”:

  • produkcję – 34% przypadków użycia;
  • interakcję z klientem – 21%;
  • projekt łańcucha dostaw – 21%;
  • talent – 17%.

John Coykendall, wiceprezes i lider ds. produktów przemysłowych i budownictwa w USA, w Deloitte LPP stwierdził w komunikacie prasowym, że:

„Branża produkcyjna jest gotowa na wejście do metaświata przemysłowego. Gwałtowny rozwój inteligentnej produkcji w ostatnich latach stworzył solidną podstawę do wdrożenia i zrozumienia wartości, jaką mogą wnieść technologie obsługujące metaświat. Firmy, które wprowadzają innowacje dzięki strategiom rozwoju technologicznego, a jednocześnie zachowują elastyczność i zdolność do dostosowywania się do ich wdrażania, mogą wyróżnić się, aby odblokować przyszły rozwój i możliwości”.

Potencjał przemysłowego metaverse

Badanie pokazuje, że prawie 40% firm planuje „znaczny wzrost” zastosowania technologii metaverse. Ankietowani oczekują, że wirtualny świat:

  • przekształci badania i rozwój;
  • zmieni sposób projektowania oraz powstawania innowacji;
  • umożliwi tworzenie nowych strategii produktowych.

Jednak przed metaświatem stoją różnego rodzaju wyzwania. Wśród nich są m.in. konieczność przyciągnięcia i zatrzymania talentów, a także budowanie widoczności i niezawodności łańcucha dostaw.

Ryzyka w przemysłowym metaverse

Współczesne wyzwania niosą ze sobą zarówno korzyści, jak i pewne trudności. Nie inaczej jest w tym przypadku. Wśród kluczowych wyzwań respondenci wskazali koszt wdrożenia technologii (51%), brak talentów z odpowiednimi umiejętnościami i wiedzą (50%) oraz integrację z istniejącymi platformami technologicznymi i systemami (45%). 

Priorytetem dla przedsiębiorców jest także bezpieczeństwo. Aż 72% badanych najbardziej obawia się zagrożeń cyberbezpieczeństwa. Z kolei 55% wskazuje na zagrożenia związane z ochroną danych i własności intelektualnej. Na uwagę zasługuje także ryzyko związane z marką i jej reputacją (49%), a także prywatnością danych osobowych (37%).

BADANIE

Ankietę przeprowadzono w maju 2023 r. wśród 350 osób kadry kierowniczej wyższego szczebla firm w USA. W analizie uwzględniono także wywiady z kadrą kierowniczą i z liderami technologicznymi, które przeprowadzono w czerwcu 2023 roku.


Ciekawostka

„W marcu International Data Corp. obniżyła swoje prognozy na 2023 rok dla kategorii rzeczywistości rozszerzonej/wirtualnej (AR/VR) do 10,1 mln jednostek. Jednak nawet ta obniżona prognoza przewidywała wzrost tej kategorii w tym roku o 14% i przewidywaną złożoną roczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 32,6% w latach 2023–2027” – telecompetitor.com.