Innowacyjny program edukacyjny przyniesie przełom w branży edtech

Rada ds. EdTech Konfederacji Lewiatan postuluje uruchomienie nowego programu sektorowego dla firm z sektora edtech w formule zamówień przedkomercyjnych (PCP). 

Zamówienia przedkomercyjne stanowią innowacyjną formę finansowania badań i rozwoju, która pozwala na elastyczne reagowanie na zmiany i wyzwania rynkowe. Program miałby się skupić na dwóch obszarach: wykorzystaniu sztucznej inteligencji (AI) w edukacji oraz rozwiązaniach Metaverse/XR w edukacji, które rozwijają kompetencje 4K (krytyczne myślenie, kreatywność, komunikacja, kooperacja).

Program przyczyni się do stymulowania innowacji w edukacji przez wspieranie  tworzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Wzmocnieni pozycję Polski na rynku edtech, bo pomoże polskim firmom edtech w rozwoju i ekspansji na rynki zagraniczne. Podniesie jakość edukacji w Polsce. Proponujemy jego uruchomienie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

– Adam Dżumaga, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Przeczytaj także: Co to jest technologia blockchain?

Źródło: Lewiatan