Metaverse gaming – wartość rynku w 2023 i 2028

Szacuje się, że globalny rynek gier Metaverse w 2023 r. będzie wart 22,7 mld USD. Natomiast w 2028 r. ma to być już 119,2 mld USD przy CAGR na poziomie 39,3%

ReportLinker oczekuje, że główne czynniki, które będą miały wpływ na wzrost metaverse na rynku gier są ściśle powiązane ze zmieniającą się technologią. Duży wpływ na postępy w rozwoju wirtualnego świata będzie miała rozszerzona rzeczywistość, która obejmuje VA, AR i MR.

Usługi w segmencie metaverse

Nie tylko sam świat, ale także usługi są ważnym elementem wirtualnego świata. Dlatego też nie brakuje dostawców, którzy pomagają firmom we wdrożeniu ich metaverse, bazując na praktykach i strategiach biznesowych.

Usługi metaverse obejmują:

  • tworzenie aplikacji;
  • usługi doradztwa strategicznego;
  • usługi doradztwa biznesowego;
  • integrację systemów.

Poszczególne rozwiązania potrzebne są na różnych etapach. Od oceny wymagań przedsprzedażowych, aż po wykonanie produktu i wprowadzenie go do sprzedaży. Wszystko to ma pomóc klientom w uzyskaniu maksymalnego zwrotu z inwestycji (ROI).

Europa z drugim najwyższym CAGR w okresie objętym analizą

CAGR to skumulowany roczny wskaźnik wzrostu używany do obliczeń średniego rocznego wzrostu danej wielkości w badanym okresie.

Wiele europejskich państw jak Wlk. Brytania, Niemcy i Francja, inwestuje w rozwój nowych technologii. Postęp w branży gier interaktywnych gier (immersyjnych) jest kluczowym motorem rynku metaverse w tym regionie. AR/VR/MR mają zapewnić popyt ze strony sektora rozrywki (gaming metaverse) w Europie.

Czy jest to realny scenariusz? Tak. Europsjekie Stowarzyszenie Rzeczywistości Wirtualnej i Rzeczywistości Rozszerzonej (EuroVR) pomaga we wprowadzaniu nowych rozwiązań do użytku w różnych aplikacjach.

Ponadto Unia Europejska podjęła się dwóch projektów: Augmented Heritage i International Augmented Med (I AM). Ich celem jest rozwój rynku poprzez promocję turystyki w regionie Morza Śródziemnego. Pomóc w tym ma wykorzystanie technologii rozszerzonej rzeczywistości.