Rynek Metaverse w okresie 2023-2030 będzie rósł w tempie 42,5% rocznie (prognoza)

Portal Stats&Research przygotował raport „Global Metaverse Market Insights 2023”. Na stu stronach znaleźć można informacje m.in. o kluczowych segmentach rynku, analizy tego sektora przez pryzmat produktów czy prognozowaną wielkość do 2030 roku.

42,5% CAGR w latach 2023-2030

W raporcie znaleźć można informacje o wielkości globalnego rynku Metaverse w latach 2018-2021 i poziomu CAGR w tym okresie. Co więcej, analitycy pokusili się o prognozę wielkości rynku do 2030 roku. Ich zdaniem oczekiwany wzrost w latach 2023-2030 osiągnie CAGR na poziomie 42,5%.


Co to jest CAGR?

Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) to wskaźnik, który służy do obliczeń średniego rocznego wzrostu pewnej wielkości w badanym okresie. Może to być np. średni wzrost zysków, majątku czy poziomu zatrudnienia w firmie, w określonym przedziale czasowym.


Źródło: Midjourney

Najważniejsze firmy na rynku Metaverse

Sukcesywnie przybywa przedsiębiorstw, które angażują się w tworzenie metaświatów. Wśród najbardziej zaangażowanych firm są:

  • Meta Platforms, Inc.
  • Tencent Holdings Ltd.
  • ByteDance Ltd.
  • NetEase, Inc.
  • Nvidia Corporation
  • Epic Games, Inc.
  • Roblox Corporation
  • Unity Technologies, Inc.
  • Lilith Games
  • Nextech AR Solutions Corp.

Pełny raport Global Metaverse Market Insights 2023 – płatny.

Źródło: statsandresearch.com