Metaverse może przekształcić branżę usług medycznych

Metaświat to rozległa, otwarta i cyfrowa przestrzeń wielu społeczności, która wykracza daleko poza fizyczne granice. Jest to miejsce, gdzie dochodzi do interakcji pomiędzy użytkownikami, nawiązywane są relacje społeczne, ale także to przestrzeń na pracę i odpoczynek. Wzajemne powiązania pomiędzy tymi obszarami zacierają granicę pomiędzy fizycznym i elektronicznym światem. Jak zatem wykorzystać Metaverse w biznesie usług medycznych?

Zainteresowanie wirtualnym światem wśród firm

Kluczowe technologie dla metaświata to wirtualna rzeczywistość (VR) i rozszerzona rzeczywistość (AR). To one umożliwiają użytkownikom zanurzenie się w wirtualnym środowisku. Dzięki nim łączymy się, współpracujemy i doświadczamy cyfrowego świata. 

Potencjał wykorzystania technologii VR/AR dostrzegają duże firmy, takie jak Meta, Microsoft, Alphabet, Nvidia czy Roblox, które zainwestowały miliardy dolarów w rozwój metświata. Poza gigantami technologicznymi do gry włączyły się BMW, Anzu, Vans czy Boeing, które korzystają ze środowiska Metaverse. Jak?

Vans stworzył wirtualny skatepark i w ten sposób angażuje użytkowników i fanów marki. Boening używa Metaverse do projektowania samolotów. Natomiast bawarski producent samochodów, BMW pracuje nad stworzeniem „BMW Dreamscape”, czyli przestrzeni, która zaangażuje klientów i fanów marki.

W jaki sposób metaświaty wpływają na firmy?

Metaverse oferuje więcej doświadczeń w porównaniu do innych cyfrowych narzędzi, które są powszechnie dostępne. Profesor nadzwyczajny informatyki, Assada Abbasa uważa, że: 

„Metaświat oferuje bezprecedensowy stopień interaktywności i zanurzenia oraz siłę transformacyjną, która wykracza poza tradycyjne doświadczenia online. Stanowi to znaczącą zmianę paradygmatu, która może prowadzić do reformy przedsiębiorstw usługowych we wszystkich sektorach”.

Źródło: Midjourney

Metaverse zapewnia firmom sposobność, aby na nowo zdefiniować swoje zaangażowanie względem klientów. Co więcej, jest to szansa, aby wpłynąć na zmianę sposobu świadczenia usług i doświadczeń użytkowników. Pionierzy w tym obszarze odnoszą już realne korzyści.

Konkretne przykłady użycia Metaverse w obszarze usług

Opieka zdrowotna to obszar, który wymaga modernizacji. Nawet prywatna służba zdrowia w Polsce bywa niewydolna. Wielu pacjentów skarży się, że „przemiał” jest podobny do tego w placówkach publicznych, tyle że poczekalnie są bardziej nowoczesne. 

Metaświat może pomóc zmienić obraz służby zdrowia, a przede wszystkim poprawić poziom opieki zdrowotnej. Jest to możliwe dzięki AR, która podniesie jakość nauki lekarzy, usprawni operacje i opiekę nad pacjentami. Johns Hopkins i Mayo Clinic to instytucje medyczne, które wykorzystują technologię rozszerzonej rzeczywistości w trakcie operacji. Dzięki temu są one bardziej precyzyjne, a to jakościowa zmiana dla pacjentów.

Źródło: Midjourney

W Los Angeles istnieje szpital non-profit o nazwie Cedars-Sinai. Tamtejsi lekarze wykorzystują VR do leczenia bólu, co umożliwiło zmniejszenie zapotrzebowania na opioidy. Z kolei XRHealth to firma, która zapewnia usługi telemedyczne w zakresie rehabilitacji i zdrowia psychicznego. Innym przykładem użycia technologi AR może być AR AccuVein, która pomaga w lokalizacji żył. Jej zastosowanie wpływa na komfort pacjenta przy pobraniu krwi czy podawaniu dożylnie leków.

Na Uniwersytecie Nauki i Technologii w Hongkongu (HKUST) powstała inicjatywa MetaHKUST, która bada potencjał edukacji przy użyciu metaświata. Twórcy chcą zmienić metody zdobywania wiedzy poprzez połączenie technologii AR, VR i sieci społecznościowych. Ich celem jest stworzenie wciągającego i interaktywnego środowiska do nauki, które nazwali Phygital. Jest to przestrzeń, w której priorytetem jest aktywna nauka i współpraca, które mają sprostać wyzwaniom związanym z zaangażowaniem w wirtualnych klasach.

Powyższe przykłady przedstawiają, jak firmy zorientowane na usługi mogą przetrwać i rozwinąć się w zakresie obsługi klientów. Jednocześnie pokazuje to, że mogą powstawać nowe standardy w relacjach z pacjentami, a to za sprawą AR.

Jak zwiększyć zaangażowanie klientów w firmach opartych na usługach dzięki Metaverse?

Zaangażowanie klientów w metaświat nie jest łatwym zadaniem. Firmy usługowe mają jednak do dyspozycji wciągające środowisko wirtualne, które umożliwia tworzenie wysoce spersonalizowanych interakcji. Dzięki temu można dostosować usługi i rekomendacje do indywidualnych preferencji i potrzeb. 

Warto zaznaczyć, że boty świadczą klientom natychmiastową obsługę o każdej porze dnia i nocy, co wpływa na ogólne postrzeganie firmy. Narzędzia Metaverse na nowo definiują relację na linii firma–klient. Zwiększają poziom zaangażowania, który przewyższa dotychczasowe doświadczenia. W przyszłości możemy liczyć na bezproblemowe połączenie z pacjentów z lekarzem, spersonalizowane usługi i przestrzenie cyfrowe, co poprawi komfort użytkowników.

Metaverse pomaga przekraczać fizyczne granice i eliminuje ograniczenia geograficzne. Nowa wersja Internetu ma globalny zasięg, może łączyć ze sobą osoby z różnych stron świata, a przy tym ułatwia ekspansję rynkową. Firmy mogą wykorzystać ten potencjał, docierając do tysięcy nowych odbiorców.

Wirtualny świat to także lepsza współpraca i produktywność, co jest szczególnie ważne w warunkach pracy zdalnej. Wirtualne biura to możliwość komunikacji ze współpracownikami i wciągające przestrzenie cyfrowe, które zapewniają efektywną współpracę, pobudzają kreatywność i promują komunikację. Metaświat wpływa na pracę zespołową i zmienia styl funkcjonowania firm opartych na usługach, a co więcej, optymalizuje ich działania w sposób dotąd nieosiągalny.

Kluczowe wyzwania dla usług w Metaverse

Wirtualny świat wymaga dopracowania w różnych obszarach. Wśród nich są bezpieczeństwo danych i prywatność pacjentów. Profesor Abbasa uważa, że:

„Kluczowe przeszkody obejmują zapewnienie prywatności pacjentów i bezpieczeństwo danych podczas interakcji wirtualnych, osiągnięcie interoperacyjności z istniejącymi systemami opieki zdrowotnej, projektowanie przyjaznych dla użytkownika interfejsów dla pracowników służby zdrowia i pacjentów, zajęcie się kwestiami etycznymi związanymi z dostępem do danych i ich wykorzystaniem oraz zarządzanie złożonościami technicznymi związanymi z tworzeniem i utrzymanie kompleksowego środowiska metaverse”.

Źródło: Midjourney

Twórcy metaświata muszą pokonać te wyzwania, aby integrować technologię Metaverse z opieką zdrowotną. Umożliwi to odblokowanie potencjalnych korzyści, a jednocześnie sprawi, że korzystanie z cyfrowych usług medycznych będzie bezpieczne i zgodne z przepisami.

Usługi medyczne w Metaverse 

Metaświat zapewnia innowacyjne połączenie rzeczywistości i przestrzeni cyfrowej dostarczając firmom usługowym z branży medycznej rewolucyjne możliwości. Wciągający wirtualny świat to nowy sposób na:

  • większe zaangażowanie pacjentów;
  • poszerzenie zasięgu działalności;
  • znalezienie nowych klientów;
  • zwiększenie produktywności.

Wiele firm sięgnie po rozwiązania Metaverse, aby utrzymać konkurencyjność wśród innych przedsiębiorstw zajmujących się usługami medycznymi. Metaświat to rzeczywistość, która otwiera nowe możliwości interakcji z klientami. Czy Twoja firma planuje wykorzystać ten potencjał?